ISO 9001 a systém HACCP

Nejvyšší Nejvyšší kvalita a zdravotní nezávadnost výrobků značky SUPERVEGET je zaručena dodržováním požadavků normy ISO 9001 (Certifikováno společností Intertek) a HACCP.

ISO 9001 je mezinárodní norma vypracovaná Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization) zaručující tu nejvyšší kvalitu výrobků. To znamená, že všechny činnosti ovlivňující kvalitu výrobků SUPERVEGET jsou plánované, systematické, zdokumentované a pod pečlivým dohledem kontrolních orgánů. Všechny činnosti probíhají v souladu s požadavky uvedenými v normě, ale také v souladu s očekáváními zákazníků, jejichž spokojenost je pro společnost na prvním místě.

Zdravotní nezávadnost výrobků SUPERVEGET zaručuje zavedený systém HACCP, což je široce používaný a rozsáhlý soubor postupů k zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti v průběhu výroby. Jeho realizace vyžaduje identifikaci všech kritických a kontrolních bodů ve výrobě a logistice.

Kombinace ISO 9001 a systému HACCP umožňuje, použitím mezinárodně uznávaných norem a postupů, zajistit zdravotní bezpečnost a nezávadnost všech výrobků SUPERVEGET, což je základem spokojenosti našich zákazníků.

KLASA

Značka KLASA je udělována ministrem zemědělství již od roku 2003. Zaslouží si ho jen ty nejkvalitnější potravinářské výrobky, mezi něž se řadí také výrobky značky SUPERVEGET. Díky pečlivému předvýběru Vám stačí orientovat se při nákupu podle loga KLASA a máte jistotu, že nesáhnete vedle. Více o značce KLASA na www.eklasa.cz.